Социальный проект Сreditsvit.com.ua предлагает ознакомиться с бесплатными идея для своего дела.
От партнеров

Реклама

Ризики в підприємницькій діяльності підприємства

Будь-яке підприємство несе ризики, пов'язані з його виробничою, комерційною й іншою діяльністю, а керівництво підприємства відповідає за наслідки прийнятих управлінських рішень. Фактор ризику змушує підприємство заощаджувати фінансові й матеріальні ресурси, звертати особливу увагу на розрахунки ефективності


Нових проектів, комерційних справ і т. д. Фактор ризику в підприємницькій діяльності особливо збільшується в періоди нестабільного стану економіки, супроводжуваного інфляційними процесами, сверхдорогими кредитами й т. п.

Ризик у підприємництві – це ймовірність того, що підприємство зазнає збитків або втрат, якщо намічений захід (управлінське рішення) не здійсниться, а також якщо були допущені прорахунки або помилки при прийнятті управлінських рішень.

Підприємницький ризик у діяльності підприємства можна підрозділити на виробничий, фінансовий і інвестиційний.

Виробничий ризик Зв'язаний безпосередньо з господарською діяльністю підприємства. Під виробничим ризиком звичайно розуміють імовірність (можливість) невиконання підприємством своїх зобов'язань за контрактом або договором із замовником, ризики в реалізації товарів і послуг, помилки в ціновій політиці, ризик банкрутства.

Фінансовий ризик – це ймовірність настання збитку в результаті проведення яких-небудь операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій із цінними паперами, тобто ризик, якому треба із природи фінансових операцій. До фінансових ризиків ставляться кредитний ризик, процентний ризик, валютний ризик, ризик упущеної фінансової вигоди.

В інвестиційній діяльності підприємства можна виділити Ризик інвестування в цінні папери, Або «портфельний ризик», що характеризує ступінь ризику зниження прибутковості конкретних цінних паперів і сформованого портфеля цінних паперів, а також ризики, пов'язані із вкладеннями в організацію нових напрямків діяльності підприємства (венчурні ризики).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Информационный портал «Свой бизнес» | Как открыть свой бизнес Young. Описание открытия сотен видов бизнеса. | Статьи партнёров
Get Adobe Flash player