Социальный проект Сreditsvit.com.ua предлагает ознакомиться с бесплатными идея для своего дела.
От партнеров

Реклама

Поняття й класифікація витрат підприємства

Чітке розмежування витрат залежно від їхнього економічного призначення є визначальним моментом у практичній діяльності підприємства. На всіх рівнях керування здійснюється угруповання витрат, формується собівартість продукції, визначаються джерела фінансування.

Витрати підприємства підрозділяються на три види:

- витрати на виробництво й реалізацію продукції, що утворять її собівартість. Це поточні витрати, що покриваються з виторгу від реалізації продукції в процесі кругообігу оборотного капіталу;

- витрати на розширення й відновлення виробництва. Як правило, це великі одноразові вкладення коштів капітального характеру під нову або модернізовану продукцію. Вони розширюють застосовувані фактори виробництва, збільшують статутний капітал. Витрати ськладаються з капітальних вкладень в основні фонди, приросту нормативу обігових коштів, витрат на формування додаткової робочої сили для нового виробництва. Ці витрати мають особливі джерела фінансування: амортизаційний фонд, прибуток, емісія цінних паперів, кредит і ін.;

- витрати на соціально-культурні, житло-побутові й інші аналогічні потреби підприємства. Вони прямо не пов'язані з виробництвом і фінансуються зі спеціальних фондів, формованих в основному з розподіляється прибили, що.

Витрати на виробництво й реалізацію продукції (робіт, послуг) класифікуються по ряду ознак:

- по ролі в процесі виробництва вони підрозділяються на основні й накладні;

- по способі включення в собівартість продукції витрати діляться на прямі й непрямі;

- по залежності витрат від зміни обсягу випуську продукції вони підрозділяються на постійні й змінні;

- по способах обліку й угруповання витрат вони підрозділяються на прост і комплексні, тобто збираються в групи по функціональній ролі в процесі виробництва або по місцю здійснення витрат;

- по строках використання у виробництві розрізняються поточні витрати й одноразові.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Информационный портал «Свой бизнес» | Как открыть свой бизнес Young. Описание открытия сотен видов бизнеса. | Статьи партнёров
Get Adobe Flash player