Социальный проект Сreditsvit.com.ua предлагает ознакомиться с бесплатными идея для своего дела.
От партнеров

Реклама

Основні кошти підприємства

Кошти, вкладені в придбання факторів виробництва для виготовлення продукції, називаються авансованим капіталом, що приймає на себе всі функції економічної категорії «капітал», тобто в процесі свого використання він приносить дохід. Авансований капітал підрозділяється на основний і оборотний залежно від участі ресурсів у виробничому процесі.

Основний капітал (основні кошти) Являє собою грошову оцінку таких ресурсів, як устаткування, будинки й спорудження, транспортні засоби й т. д., вони збільшують дохід підприємства, використовуються тривалий час, переносять свою вартість на вартість готової продукції частинами в міру зношування.

Оборотний капітал (оборотні кошти) Забезпечує безперервність роботи підприємства й направляється на поточне забезпечення його життєдіяльності, придбання сировини, матеріалів, палива, електроенергії, наймання робочої сили й реалізацію готової продукції. Він відшкодовується в повному обсязі щораз після її реалізації. » Основні кошти – це коштів праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму. Залежно від функціонального призначення Основні кошти діляться на виробничі й невиробничі. Перші безпосередньо пов'язані зі здійсненням виробничого процесу, другі безпосередньо в процесі виробництва не беруть участь, але перебувають на балансі підприємства й служать для задоволення соціальних потреб працюючих і їхніх родин (житло, дитячі дошкільні установи, поліклініки, спортивно-оздоровчі комплекси й ін.).

У структурі основних коштів виділяють активну й пасивну частину. До активної частини відносять ті кошти, які безпосередньо беруть участь у виробництві продукції (машини, устаткування й транспорт), до пасивного - кошти, що створюють умови для виробничого процесу (будинку, спорудження й ін.). Питома вага активної частини основних коштів характеризує прогресивність їхньої структури: чим вище частка активної частини, тим структура доськоналіше.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Информационный портал «Свой бизнес» | Как открыть свой бизнес Young. Описание открытия сотен видов бизнеса. | Статьи партнёров
Get Adobe Flash player