Социальный проект Сreditsvit.com.ua предлагает ознакомиться с бесплатными идея для своего дела.
От партнеров

Реклама

Міжнародні лізингові операції

У світовій практиці найпоширеніші чотири основні моделі міжнародних лізингових операцій.

Перша модель: Лизингодатель однієї країни здійснює контакти по організації й реалізації лізингової операції з лизингополучателем, що перебуває в іншій країні.

Друга модель: Лизингодатель однієї країни здійснює контакти по організації й реалізації лізингової операції з лизингополучателем, що перебуває в іншій країні, але через розташовану в країні лизингополучателя дочірню фірму.

Третя модель: Лизингодатель однієї країни здійснює контакти по організації й реалізації лізингової операції з лизингополучателем, що перебуває в іншій країні, але через посередника – розташовану в країні лизингополучателя лізингову фірму. Фірмі-Посередникові поручаються організація й проведення переговорів, підготовка й висновок на погоджених умовах договору лізингу, а також його виконання. Юридично


Відносини між двома лізинговими фірмами оформляються звичайною агентською угодою, а розрахунки здійснюються у формі комісійної винагороди за послуги, зустрічної операції або роздягнула прибутку.

Четверта модель: Лизингодатель однієї країни здійснює контакти по організації й реалізації лізингової операції з лизингополучателем, що перебуває в цій же країні, а виконання укладеного лізингового договору передає посередникові – розташованої в іншій країні лізинговій фірмі – на умовах агентської угоди.

Необхідно відзначити, що однієї з основних проблем, що коштують перед лизингодателем, є встановлення ділової репутації лизингополучателя. Особливе значення ця обставина здобуває при міжнародних лізингових операціях, оськільки при висновку угоди з іноземним партнером рівень комерційних ризиків істотно зростає в чинність властивим різним країнам розходжень у цивільному й торговельному законодавствах, податковому режимі, методах бухгалтерського обліку, практиці висновку й виконання контрактів.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Информационный портал «Свой бизнес» | Как открыть свой бизнес Young. Описание открытия сотен видов бизнеса. | Статьи партнёров
Get Adobe Flash player