Социальный проект Сreditsvit.com.ua предлагает ознакомиться с бесплатными идея для своего дела.
От партнеров

Реклама

Корпоративні операції з акціями

Корпоративні операції – це операції, пов'язані зі зміною номінальної вартості, анулюванням іменних цінних паперів, а також інші операції емітента, які пов'язані зі зміною умов випуську іменних цінних паперів. До корпоративних операцій з акціями насамперед ставиться деномінація акцій.

Деномінація акцій – це така зміна номінальної вартості й кількості акцій, випущених емітентом, при якому розмір статутного фонду не міняється. Деномінація буває двох видів:

Дроблення, або Розділ (сплит).

Кожну випущену акцію заміняють декількома іншими з меншим номіналом (розщеплення, дроблення). Розмір акціонерного капіталу (статутного фонду) акціонерного товариства або сумарна номінальна вартість даного випуську при цьому не міняється, але підвищується ліквідність цих акцій, доступність для дрібних вкладників. Наприклад, корпорація, що випустила в обіг 1 млн акцій, може збільшити їхнє число до 2 млн шляхом дроблення однієї акції на дві. При цьому величина статутного фонду компанії й вартість інвестицій кожного власника акцій не міняється. Незважаючи на те, що дроблення є просто механічною або бухгалтерською операцією, воно часто приводить до підвищення курсу цих акцій на ринку. Також часто після сплита випливають повідомлення про високі доходи корпорації й збільшення дивідендів.

Консолідація – обмін існуючих акцій на менше число нових акцій з підвищеним номіналом без зміни статутного фонду. Ця процедура часто зветься Зворотний сплит. Операція консолідації не міняє сумарний номінальної вартості акцій даного випуську.

Можливі корпоративні операції при реструктуризації суспільства (поділі, об'єднанні й т. д.) з обміном акцій одного емітента на акції іншого емітента.

До корпоративних операцій з акціями варто також віднести Індексацію – оголошення нового, підвищеного номіналу акцій з відповідним збільшенням розміру статутного фонду, що виконується в результаті переоцінки вартості основних коштів. При збільшенні статутного фонду за рахунок індексації вартості основних фондів відкритого продажу акцій не відбувається, а акціонери одержують додаткову кількість акцій колишньої номінальної вартості або провадиться обмін існуючих акцій на акції нового випуську зі збільшеною номінальною вартістю. Емітент при цьому не провадить реєстрацію й публікацію інформації про емісію акцій, тому що їхнє розміщення провадиться тільки між існуючими акціонерами суспільства, коло яких заздалегідь відомий.

При проведенні дроблення потрібно враховувати, що кількість акцій після деномінації повинне залишатися цілою величиною, а номінальна вартість акції не може бути менш 1 копійки.

Траст— 1) юридичний документ або юридична дія, що надає юридичні функції керування довірчою власністю одній особі з боку іншого, доручення; 2) процес довірчого керування власністю; 3) інститут довірчої власності, пов'язаний з передачею майна й своїх майнових прав засновником трасту (бенефициаром) на певний строк довірчому власникові.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Информационный портал «Свой бизнес» | Как открыть свой бизнес Young. Описание открытия сотен видов бизнеса. | Статьи партнёров
Get Adobe Flash player