Социальный проект Сreditsvit.com.ua предлагает ознакомиться с бесплатными идея для своего дела.
От партнеров

Реклама

Фінансовий ризик і фінансовий леверидж

Діяльність будь-якого підприємства пов'язана з певним ризиком. Ризик, обумовлений структурою джерел капіталу, називається Фінансовим ризиком. Одна з важливих характеристик фінансового ризику - це співвідношення між власним і позиковим капіталом. Залучення додаткових позикових коштів вигідно підприємству з погляду одержання додаткового прибутку, за умови перевищення рентабельності сукупного капіталу над рентабельністю позикового.

При цьому необхідно враховувати, що відсотки за використання позикового капіталу необхідно платити в повному обсязі й у строк. При зменшенні обсягу продажів, перебоїв з поставками комплектуючих або сировини, кадрових проблемах і т. д. ризик банкрутства в підприємства з більшими видатками по обслуговуванню позик значно зростає. Як слідство збільшення фінансового ризику, збільшується й ціна на додатково приваблюваний капітал.

Леверидж («важіль») – це термін, у застосуванні до економіки означаючий деякий фактор, при невеликій зміні якого сильно міняються пов'язані з ним показники. Використання фактору додаткового (позикового) капіталу розглядається як посилення власного капіталу з метою одержання більшого прибутку.


Коефіцієнт фінансового левериджу (плече фінансового важеля) визначається як відношення позикового капіталу до власного капіталу. Коефіцієнт фінансового левериджу прямо пропорційний фінансовому ризику підприємства.

Показник коефіцієнта фінансового левериджу вірніше розраховувати не за даними бухгалтерської звітності, а по ринковій оцінці активів. Найчастіше в успішно діючого підприємства ринкова вартість власного капіталу перевищує балансову вартість, а виходить, менше значення показника коефіцієнта фінансового левериджу й нижче рівень фінансового ризику.

Ефект фінансового важеля (ЕФР) Виникає за рахунок різниці між рентабельністю активів і вартістю позикових коштів, він показує, на ськільки відсотків збільшується рентабельність власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів. Нормальне значення ЕФР становить 0,3-0,5.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Информационный портал «Свой бизнес» | Как открыть свой бизнес Young. Описание открытия сотен видов бизнеса. | Статьи партнёров
Get Adobe Flash player