Социальный проект Сreditsvit.com.ua предлагает ознакомиться с бесплатными идея для своего дела.
От партнеров

Реклама

Риск-менежмент

Условия торговли на вторичном рынке

Более 70% облигаций приобретаются с тем, чтобы удерживать их до конца срока. Однако существует много профессиональных инвесторов, которые хотят торговать свободно с тем, чтобы получить доход за счет перехода от одной облигации к другой. Соответственно им нужно быть уверенными в том, что они смогут найти ликвидный вторичный рынок. Хотя это не имеет большого значения, последствия [...]

Поняття лізингу

Суть лізингової операції укладається в тім, що потенційний лизингополучатель, у якого немає вільних фінансових коштів, звертається в лізингову компанію з діловою пропозицією про висновок лізингової угоди. Відповідно до цієї угоди, лизингополучатель вибирає продавця, що розташовує необхідним майном, а лизингодатель здобуває його у власність і передає його лизингополучателю в тимчасове володіння й користування за застережену в [...]

Вибір методу ціноутворення

Правильно встановлена підприємством ціна на продукцію повинна повністю відшкодовувати всі витрати виробництва, розподілу й збуту товару, а також забезпечувати одержання певної норми прибутку.
Найпростішим способом ціноутворення є Методика «середні витрати плюс прибуток», Що укладається в нарахуванні націнки на собівартість товару. Величина націнки може бути стандартної для кожного виду товару або диференціюватися залежно від виду товару, вартості [...]

История израильского экономического чуда

Любой современный уважающий себя человек знаком с историей возникновения государства Израиль. Это государство было провозглашено 14 мая 1948 года на основании резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Сейчас в Израиле проживает более 7 миллионов человек, и наряду с евреями равные права имеют и все прочие этнические группы.

Цінова політика підприємства

Ціноутворення на підприємстві Являє собою процес, що ськладається з декількох взаємозалежних етапів: збір і систематичний аналіз інформації про ринок; обґрунтування основних цілей цінової політики підприємства на певний період часу; вибір методів ціноутворення; установка конкретного рівня ціни й формування системи знижок і надбавок до ціни; коректування цінового поводження підприємства залежно від ськладної ринкової кон'юнктури.

Економічна сутність і види цін

Важливе місце серед різних важелів економічного механізму господарської політики підприємства належить цінам і ціноутворенню, у яких відображаються всі сторони його економічної діяльності. Ціна впливає на виробництво, розподіл, обмін і споживання. В умовах ринкових відносин ціна виступає як сполучна ланка між виробником і споживачем, як механізм забезпечення рівноваги між попитом та пропозицією.

Аналіз оборотності оборотних коштів

Тривалість одного обороту оборотних коштів у днях визначається на підставі формули:
ПРО = З + Т / Д, де ОБ - тривалість одного обороту, дні; З - залишки оборотних коштів (середньорічні або на кінець майбутні (звітного) періоду), руб.; Т - обсяг товарної продукції (за собівартістю або в цінах реалізації), руб.; Д - число днів у звітному [...]

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ

В любой стране инвесторы считают, что наиболее безопасная форма инвестирования — это вложения в государственные ценные бумаги. Предполагается, что новое правительство выполнит обязательства их предшественников. Как уже говорилось, рынки капиталов основаны на уверенности в том, что цены и стоимость ценных бумаг в целом принимаются и эмитентами, и инвесторами. В основе этой уверенности — необходимость сравнения [...]

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ

По данным ФКЦБ, из 13545 эмиссий корпоративных ценных бумаг в 1994 г. на корпоративные облигации приходится лишь 0,26%, а в 1995 г. — 0,68%. Удельный вес облигационных выпусков в общем объеме выпусков корпоративных ценных бумаг по номинальной стоимости в 1994 г. составил 2%, а в 1995 г. — 0,7%. Такое положение объясняется прежде всего тем, [...]

Информационный портал «Свой бизнес» | Как открыть свой бизнес Young. Описание открытия сотен видов бизнеса. | Статьи партнёров
Get Adobe Flash player