Социальный проект Сreditsvit.com.ua предлагает ознакомиться с бесплатными идея для своего дела.
От партнеров

Реклама

Риск-менежмент

Прибуток акціонерного товариства

Найважливішим елементом і показником фінансової діяльності акціонерного товариства є прибуток. Прибуток АТ утвориться так само, як на підприємствах інших форм власності, у вигляді різниці між виторгом від реалізації продукції (робіт, послуг), за винятком відповідних податків, і витратами на виробництво цієї продукції (робіт, послуг). У випадку якщо витрати перевищують суму виторгу, суспільство має збитки.

Особливості формування статутного капіталу акціонерного товариства

При оплаті акцій і інших цінних паперів негрошовими коштами платіж провадяться в повному розмірі їхньої вартості. Майно, внесене в оплату акцій при створенні АТ, оцінюється на підставі угоди між засновниками, а надалі при оплаті додаткової емісії акцій і інших цінних паперів - на підставі рішення ради директорів.

Сегодня семейное дело Данхиллов

Что касается сигарно-сигаретного брэнда Dunhill, то он сначала был продан компании Rothmans International, а после слияния ее в 1999 году с British American Tobacco автоматически перешел к последней.
Поскольку компания, основанная Альфредом Данхиллом, выпускала и выпускает товары имиджевые, то и ее рекламные кампании были построены в том же ключе. Потребителю фактически предлагался «образ жизни от Dunhill» [...]

Статутний капітал акціонерного товариства

З установою акціонерного товариства створюється його статутний капітал, що відображає мінімальний розмір майна суспільства, що гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал АТ ськладається з акцій, число яких передбачене уставом. Відповідно до Закону про АТ і Цивільний кодекс РФ у статутний капітал АТ включається тільки номінальна вартість акцій, придбаних акціонерами. При цьому всі звичайні акції мають [...]

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА

На первых этапах создания рынка капитала в экономике переходного периода государство играет главную роль в рамках своей приватизационной программы. Оно также играет основную роль в случае полной переориентации такой политики, становясь покупателем в ходе программы национализации. Однако в остальное время оно осуществляет вложения в инфраструктуру и, помимо оказания поддержки социально значимым отраслям, как правило, не [...]

Бонусные эмиссии (или эмиссии для капитализации дохода)

Бонусная эмиссия — это “бесплатное” размещение акций среди всех существующих акционеров пропорционально количеству уже имеющихся у них акций. Таким образом, такая эмиссия требует предоставления преимущественного права всем существующим акционерам на равной основе. Необходимо отметить, что в результате бонусной эмиссии компания не привлекает новых средств.

Роль фінансів у діяльності акціонерного товариства

Фінанси акціонерного товариства (АТ) – це грошові відносини, що виникають на всіх стадіях створення, діяльності, реорганізації й ліквідації суспільства. Роль фінансів акціонерних товариств багатогранна: вони охоплюють грошові відносини із засновниками товариства, трудовим колективом, з постачальниками, покупцями, інвесторами, бюджетом, банками, позабюджетними, страховими й іншими організаціями.

Міжнародні лізингові операції

У світовій практиці найпоширеніші чотири основні моделі міжнародних лізингових операцій.
Перша модель: Лизингодатель однієї країни здійснює контакти по організації й реалізації лізингової операції з лизингополучателем, що перебуває в іншій країні.

Розходження між фінансовим і операційним лізингом

У договір фінансового лізингу поряд з лизингодателем і лизингополучателем включають додаткового учасника - продавця лізингового майна, що відсутній при операційному лізингу.
При фінансовому лізингу активна роль приділяється лизингополучателю, що невластиво операційному лізингу. Переважне право вибору майна і його виготовлювача (продавця) належить користувачеві. Крім цього лизингодатель зобов'язаний довести до відома продавця майна про те, що воно здобувається [...]

Информационный портал «Свой бизнес» | Как открыть свой бизнес Young. Описание открытия сотен видов бизнеса. | Статьи партнёров
Get Adobe Flash player