Социальный проект Сreditsvit.com.ua предлагает ознакомиться с бесплатными идея для своего дела.
От партнеров

Реклама

Риск-менежмент

Бізнес-план підприємства

У сучасних умовах одним з найважливіших інструментів планування є бізнес-план. Традиційно він виступав інструментом малого й середнього бізнесу, нуждавшегося в зовнішній допомозі (партнера або інвестора) для реалізації конкретних проектів. Сьогодні бізнес-плани розробляються практично всіма провідними закордонними компаніями на постійній основі.

Правила ефективного планування інвестицій

Виконання ряду основних правил дозволяє планувати майбутні капіталовкладення найбільше ефективно.
Перед тим як прийняти рішення про інвестицію, дуже важливо визначити проблему, що буде вирішена в результаті її здійснення. У більшості випадків існує кілька шляхів досягнення мети інвестицій, і дуже важливо визначити оптимальний шлях на самому початку планування.

СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

К субъектам гражданского права, которые вступают в гражданско-правовые отношения, относятся физические лица, юридические лица и государство или муниципальные образования.
По российскому законодательству физические лица становятся правоспособными (т. е. могут иметь права, например, владеть недвижимостью) с момента рождения, но становятся полностью дееспособными, т. е. могут сами осуществлять действия во исполнение этих прав (например, продавать принадлежащую ему недвижимость) [...]

Завдання інвестиційного планування

Планування інвестицій є стратегічною й однієї з найбільш ськладних завдань керування підприємством. У цьому процесі важливо враховувати всі аспекти економічної діяльності компанії, починаючи від стану навколишнього середовища, показників інфляції, податкових умов, стану й перспектив розвитку ринку, наявності виробничих потужностей, матеріальних ресурсів і закінчуючи стратегією фінансування проекту.

Аналіз чутливості моделей інвестиційних проектів

Метою аналізу Чутливості є визначення ступеня впливу різних факторів на фінансовий результат проекту. Як Інтегральні показники, що Характеризують фінансовий результат проекту, використовуються звичайно наступні показники:

ПОНЯТИЯ И ИЕРАРХИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

Российский рынок ценных бумаг регулируется гражданским правом посредством совокупности общеобязательных правовых актов, издаваемых органами государственной власти в установленной форме с соблюдением определенной процедуры — законодательства РФ.
Акты гражданского законодательства образуют иерархическую систему. На верхнем уровне находится Конституция РФ. Остальные акты законодательства не должны ей противоречить. В Конституции определены пределы полномочий субъектов РФ, в рамках которых они [...]

Основні методи аналізу інвестиційних проектів

До основних методів аналізу інвестиційних проектів ставляться:
5. Метод простий (бухгалтерської) норми прибутку. Цей метод базується на розрахунку відносини середньої за період життя проекту чистого бухгалтерського прибутку й середньої величини інвестицій (витрати основних і оборотних коштів) у проект. Вибирається проект із найбільшою середньою бухгалтерською нормою прибутку. Основним достоїнством даного методу є простота його для розуміння, доступність [...]

РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ И ЗАДАЧИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Рынок ценных бумаг в России начал свое формирование в первой половине 1991 г. после принятия известного Постановления Совета министров РСФСР? 601 от 25 декабря 1990 г. “Об утверждении Положения об акционерных обществах”. Для этого — первого — этапа были характерны такие процессы, как появление первых открытых АО, появление государственных облигаций на биржевых торгах, создание сотен [...]

Інвестиційні проекти й проектний аналіз

Плановані, реалізовані й здійснені інвестиції приймають форму Інвестиційних проектів. Ці проекти необхідно оцінювати за різними критеріями, і насамперед на основі зіставлення витрат на проект і результатів його реалізації. Для цього проводять проектний аналіз, необхідний на всіх стадіях реалізації проекту й, особливо, - на стадії його розробки.

Информационный портал «Свой бизнес» | Как открыть свой бизнес Young. Описание открытия сотен видов бизнеса. | Статьи партнёров
Get Adobe Flash player