Социальный проект Сreditsvit.com.ua предлагает ознакомиться с бесплатными идея для своего дела.
От партнеров

Реклама

Риск-менежмент

Чемоданы Samsonite Bright Lite

Вы преуспевающий бизнесмен, молоды, энергичны и предпочитаете активный отдых? Тогда коллекция ярких и легких чемоданов Bright Lite от Samsonite — для вас. В коллекцию уже входит пять глянцевых чемоданов, исполненных в насыщенном красном, голубом, ярко-желтом, малиновом и серебряном цветах. Теперь она пополнилась изделиями в черном и бирюзовом цветах с матовой текстурой. По словам Натальи Марьиной, [...]

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ АО

Законом установлена возможность реорганизации обществ в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
С целью защиты прав акционеров и кредиторов реорганизуемого АО закон устанавливает для каждой формы реорганизации порядок:

Структура капіталу й теорія Модильяни-Міллера

Теорія Модильяни-Міллера ґрунтується на припущенні, що зі збільшенням залежності компанії від зовнішніх джерел фінансування власники акцій негайно ськорегують свою оцінку фірми, щоб відбити зрослий ризик, пов'язаний із залученням позикових коштів, і зажадати в той же час більше високий прибуток. Це, у свою чергу, збільшить ціну власного капіталу для фірми й повністю компенсує прибуток, отриманий за [...]

СОЗДАНИЕ АО

Деятельность акционерных обществ в России регулируется Федеральным законом от 26.12.95 ? 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее — закон), основой норм которого является Гражданский кодекс Российской Федерации, устанавливающий общие положения об акционерном обществе.

Середньозважена вартість капіталу

Середньозважена вартість капіталу застосовується у фінансовому аналізі для виміру вартості капіталу компанії. Даний показник широко використовується багатьма підприємствами як ставка диськонтирования для фінансованих проектів, оськільки поточна вартість капіталу є логічним показником «ціни» капіталу.

Основні інструменти ринку капіталу

Для залучення іноземних інвестицій великі російські компанії мають у своєму розпорядженні можливість виходу на закордонні фондові ринки без допуську до лістингу на біржах. Для цього вони можуть використовувати американські (ADR) і німецькі (GDR) депозитарні розписьки на вже емітовані ними акції, що звертаються на російському ринку. Акції російського емітента депонуються в російському відділенні якого-небудь великого американського [...]

Основні джерела власного й позикового капіталу

Ресурсне забезпечення підприємства - необхідна умова його розвитку. Наявність фінансових ресурсів також визначає можливості формування позикового капіталу на промислових підприємствах. Функціональними підсистемами ресурсного забезпечення підприємства є залучення фінансових ресурсів і оцінка їхньої ефективності.

Фінансовий розділ бізнес-плану

Ціль фінансового розділу бізнес-плану Укладається в тім, щоб сформулювати й представити детальну систему проектних показників, що відображають очікувані фінансові результати діяльності компанії. При цьому фінансовий план не повинен розходитися з матеріалами, представленими в інших частинах бізнес-плану.

ЗНАЧЕНИЕ И ФАКТОРЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вопросы внутреннего управления в АО и его взаимоотношений с внешней средой очень тесно переплетены. Эффективное управление способствует более продуктивной деятельности компании и формированию адекватной рыночной оценки акций, следовательно, понимание принципов управления АО очень важно как для потенциального инвестора и профессионального участника рынка ценных бумаг, так и для рядового акционера и представителя органов управления АО.

Информационный портал «Свой бизнес» | Как открыть свой бизнес Young. Описание открытия сотен видов бизнеса. | Статьи партнёров
Get Adobe Flash player