Социальный проект Сreditsvit.com.ua предлагает ознакомиться с бесплатными идея для своего дела.
От партнеров

Реклама

Риск-менежмент

Визначення типу ризику і його вимір

Визначення типу ризику - це процес, у якому керівництво компанії систематично й безупинно визначає ті поточні й потенційні ризики, які можуть мати несприятливі наслідки для фірми. Очевидно, що якщо потенційний ризик не встановлений, то для фірми неможливо почати дії по його мінімізації.

Фінансовий ризик і фінансовий леверидж

Діяльність будь-якого підприємства пов'язана з певним ризиком. Ризик, обумовлений структурою джерел капіталу, називається Фінансовим ризиком. Одна з важливих характеристик фінансового ризику - це співвідношення між власним і позиковим капіталом. Залучення додаткових позикових коштів вигідно підприємству з погляду одержання додаткового прибутку, за умови перевищення рентабельності сукупного капіталу над рентабельністю позикового.

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (СРО)

Помимо федерального и регионального уровней регулирования РЦБ, важным элементом системы регулирования должны стать саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг (СРО).
Их роль заключается в том, чтобы на основании опыта, накопленного непосредственно участниками рынка, вырабатывать более детальные, чем ФКЦБ нормы и требования, контролировать их соблюдение и тем самым приближать регулятора рынка к его участнику.

Ціновий ризик

Ціновий ризик – це ризик втрат (прямих збитків або недоотриманого прибутку) у результаті несприятливої зміни ринкових цін.
Більшість фінансових інститутів (банки, страхові компанії, пенсійні фонди) здійснюють свою діяльність у більшій мері за рахунок позикових коштів (банківські й пенсійні внеськи, страхові внеськи). Отримані кошти інвестуються інституціональними інвесторами в різні ринки - фондові, державних цінних паперів, товарні ринки, [...]

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ФКЦБ

Чтобы быть эффективным, федеральное регулирование рынка ценных бумаг должно сопровождаться системой реализации такого регулирования на всей территории России. В то же время ФКЦБ может в полной мере осуществлять регулирование, если она будет иметь необходимую информацию о развитии рынка в регионах. Такую систему поддержки для ФКЦБ могут обеспечить региональные отделения ФКЦБ.

Ризики в підприємницькій діяльності підприємства

Будь-яке підприємство несе ризики, пов'язані з його виробничою, комерційною й іншою діяльністю, а керівництво підприємства відповідає за наслідки прийнятих управлінських рішень. Фактор ризику змушує підприємство заощаджувати фінансові й матеріальні ресурси, звертати особливу увагу на розрахунки ефективності

Неизменная среда (XIX век)

Строго говоря, никогда нельзя считать внешнюю среду предприятия неизменной. В данной работе будем пользоваться термином «неизменная среда» в том смысле, что экономисты-мыслители и бизнесмены мало внимания уделяли внешней среде в процессе научных изысканий и планировании производства.

Основні принципи системи антикризового керування

Система антикризового керування повинна відповідати наступним принципам.
8. Готовність керівництва підприємства до можливого порушення фінансової стабільності. Теорія антикризового фінансового керування виходить із того, що існуюча фінансова рівновага підприємства дуже хитливо.

Форми антикризового керування підприємством

Форми антикризового керування розрізняються залежно від стадій кризового розвитку підприємства.
1. Антикризове керування в період стабільного розвитку, що є інструментом поточного керування.
Ціль даної форми керування – моніторинг і аналіз відхилень від наміченого розвитку підприємства, рання

Информационный портал «Свой бизнес» | Как открыть свой бизнес Young. Описание открытия сотен видов бизнеса. | Статьи партнёров
Get Adobe Flash player