Социальный проект Сreditsvit.com.ua предлагает ознакомиться с бесплатными идея для своего дела.
От партнеров

Реклама

Менеджмент

Особливості фінансової звітності в некомерційних організаціях

Фінансовий менеджмент у некомерційних організаціях є найменш розробленою з методичної точки зору областю фінансового менеджменту. При цьому некомерційні організації мають власну специфіку, що вимагає відповідних моделей менеджменту й адекватної логіки прийняття фінансових рішень. У російській економічній науці й практиці відсутні чіткі подання про фінансовий аналіз діяльності некомерційних організацій, формуванні їхніх фондів, ськладанні звітності, які б [...]

Особливості фінансового менеджменту в міжнародних корпораціях

Серед основних факторів, які відрізняють систему керування фінансами фірми, що оперує в декількох країнах, від керування фінансами, що практикують фірми, що діють тільки в межах однієї країни, можна виділити наступні:
6. Наявність різних валют. Потоки коштів від різних підрозділів транснаціональної корпорації будуть виражатися в різних валютах. Отже, аналіз обмінних курсів, а також оцінка валютних ризиків і [...]

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Зовнішньоекономічна діяльність (ВЕД) Являє собою сукупність методів і коштів торгово-економічного, науково-технічного співробітництва, валютно-фінансових і кредитних відносин із закордонними країнами. Найважливішою частиною ВЕД виступає зовнішня торгівля, що визначається як підприємницька діяльність в області міжнародного обміну товарами, роботами, послугами, інформацією й результатами інтелектуальної діяльності.

Причини виникнення неспроможності підприємства

Успіх діяльності підприємства визначається двома групами факторів:
- зовнішніми - пов'язаними з ефективністю створюваних державою умов і стимулів діяльності підприємств і усуненням кризових явищ в економіці;
- внутрішніми - ступенем професіоналізму керівників і працівників, ефективністю прийнятих підприємством заходів щодо впровадження й використанню ринкових механізмів і інструментів.

Диверсифікованість як інструмент керування ризиками

Найбільш діючим інструментом керування ризиками є диверсифікованість як спосіб зменшення сукупної схильності ризику за рахунок розподілу коштів між різними активами, ціни яких слабко коррелировани між собою. Диверсифікованість дозволяє знизити максимально можливі втрати за одна подія, однак при цьому одночасно зростає кількість видів ризику, які необхідно контролювати.

Визначення типу ризику і його вимір

Визначення типу ризику - це процес, у якому керівництво компанії систематично й безупинно визначає ті поточні й потенційні ризики, які можуть мати несприятливі наслідки для фірми. Очевидно, що якщо потенційний ризик не встановлений, то для фірми неможливо почати дії по його мінімізації.

Фінансовий ризик і фінансовий леверидж

Діяльність будь-якого підприємства пов'язана з певним ризиком. Ризик, обумовлений структурою джерел капіталу, називається Фінансовим ризиком. Одна з важливих характеристик фінансового ризику - це співвідношення між власним і позиковим капіталом. Залучення додаткових позикових коштів вигідно підприємству з погляду одержання додаткового прибутку, за умови перевищення рентабельності сукупного капіталу над рентабельністю позикового.

Ціновий ризик

Ціновий ризик – це ризик втрат (прямих збитків або недоотриманого прибутку) у результаті несприятливої зміни ринкових цін.
Більшість фінансових інститутів (банки, страхові компанії, пенсійні фонди) здійснюють свою діяльність у більшій мері за рахунок позикових коштів (банківські й пенсійні внеськи, страхові внеськи). Отримані кошти інвестуються інституціональними інвесторами в різні ринки - фондові, державних цінних паперів, товарні ринки, [...]

Ризики в підприємницькій діяльності підприємства

Будь-яке підприємство несе ризики, пов'язані з його виробничою, комерційною й іншою діяльністю, а керівництво підприємства відповідає за наслідки прийнятих управлінських рішень. Фактор ризику змушує підприємство заощаджувати фінансові й матеріальні ресурси, звертати особливу увагу на розрахунки ефективності

Информационный портал «Свой бизнес» | Как открыть свой бизнес Young. Описание открытия сотен видов бизнеса. | Статьи партнёров
Get Adobe Flash player