Социальный проект Сreditsvit.com.ua предлагает ознакомиться с бесплатными идея для своего дела.
От партнеров

Реклама

Фондовый рынок

Державне регулювання ринку цінних паперів

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється шляхом:
· установлення обов'язкових вимог до діяльності емітентів, професійних учасників РЦБ і її стандартів.
· реєстрація випуськів емісійних цінних паперів і проспектів емісії й контролю за дотриманням емітентами умов і зобов'язань.

Види ризиків на ринку цінних паперів

Під ризиком розуміють якусь імовірність відхилення подій від середнього очікуваного результату. Кожному виду операцій із цінними паперами властив власний рівень ризику.
Ризик ліквідності пов'язаний з можливістю втрат при реалізації цінних паперів. На вторинному ринку даний ризик проявляється в зниженні передбачуваної ціни реалізації акції або зміні розміру комісійних за її реалізацію. Якщо неможливо реалізувати випуськ цінних паперів [...]

Саморегульовані організації на ринку цінних паперів

Саморегульована організація професійних учасників ринку цінних паперів - некомерційна організація, заснована на членстві професійних учасників ринку цінних паперів, що здійснює свою діяльність на підставі дозволу Федеральної служби по фінансових ринках (ФСФР Росії).

Государственное регулирование рынка ценных бумаг

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем:
· установления обязательных требований к деятельности эмитентов, профессиональных участников РЦБ и ее стандартов.
· регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов эмиссии и контроля за соблюдением эмитентами условий и обязательств.

Біфокальні окуляри

Деякі люди важко звикають до біфокальних окулярів. Однак це легко. Потрібно лише звикнути в кожному окремому випадку дивитися через потрібну частину лінзи. Як правило, верхня частина слугує для корекції далекого зору, а нижня (зазвичай менша) - для ближнього. Середнє дає нечітке бачення світу, наприклад, коли Ви спускаєтеся по сходах, тому що доводиться дивитися буквально на [...]

Виды рисков на рынке ценных бумаг

Под риском понимают некую вероятность отклонения событий от среднего ожидаемого результата. Каждому виду операций с ценными бумагами присущ собственный уровень риска.
Риск ликвидности связан с возможностью потерь при реализации ценных бумаг. На вторичном рынке данный риск проявляется в снижении предполагаемой цены реализации акции или изменении размера комиссионных за ее реализацию. Если невозможно реализовать выпуск ценных бумаг [...]

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг

Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг — некоммерческая организация, основанная на членстве профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющая свою деятельность на основании разрешения Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России).

Корпоративні операції з акціями

Корпоративні операції – це операції, пов'язані зі зміною номінальної вартості, анулюванням іменних цінних паперів, а також інші операції емітента, які пов'язані зі зміною умов випуську іменних цінних паперів. До корпоративних операцій з акціями насамперед ставиться деномінація акцій.

Як купити проектор для дому, як купити відеопроектор

Проектори, що порівняно недавно з’явилися на ринку, сьогодні завойовують все більшу популярність. Причому сфера їх застосування постійно розширюється. В даний час з’явилися і моделі проекторів спеціально орієнтовані на домашнє застосування. Звичайно, дивитися кіно удома можна і по звичайному телевізору, можна встановити домашній кінотеатр на основі плазмової панелі, але відеопроектор дозволяє випробувати відчуття при перегляді фільму, [...]

Информационный портал «Свой бизнес» | Как открыть свой бизнес Young. Описание открытия сотен видов бизнеса. | Статьи партнёров
Get Adobe Flash player